e-Nauczanie – opis systemu

Usługa

e-Nauczanie to profesjonalna platforma edukacyjna, która wspomaga kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik, takich jak e-learning czy blended-learning.

Charakterystyka działania systemu:

 • narzędzie działające w technologii SaaS (oprogramowanie jako usługa);
 • analiza potrzeb Uczniów (ankiety, analizy metodyczne);
 • tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów czy sprawdzianów, a także dostęp do ich gotowej bazy;
 • wzbogacanie materiałów dydaktycznych o multimedia, m.in. obrazy we wszystkich popularnych formatach, dokumenty PDF, pliki muzyczne mp3, arkusze kalkulacyjne, skomplikowane wzory matematyczne, wykresy i diagramy;
 • automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauce z eksportem do rozwiązań firmy Librus takich jak: LIBRUS Synergia, e-Dziennik;
 • komunikacja z innymi Użytkownikami – czat, pokoje klasowe i nauczycielskie;
 • automatyczne wprowadzanie danych Użytkowników – import z systemu Librus i plików SOU.

Dzięki systemowi zyskujesz:

 • szansę podniesienia efektów nauczania;
 • wzbogacenie procesu kształcenia o zróżnicowane metody przekazywania informacji;
 • podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły;
 • oszczędność czasu Nauczyciela (m.in. gotowe materiały edukacyjne, narzędzia usprawniające przygotowanie lekcji czy testów, możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych bez konieczności pozostawania w pracy po godzinach);
 • narzędzie ułatwiające rozwój kompetencji zawodowych Nauczycieli – publikacja autorskich materiałów dydaktycznych, wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi Użytkownikami;
 • możliwość samodzielnego pogłębiania wiedzy przez Uczniów w domu;
 • indywidualizację procesu nauczania oraz wsparcie organizacji indywidualnego toku nauczania;
 • bezpłatne aktualizacje;
 • bezpłatną pomoc techniczną (telefonicznie i on-line).

Integracja platformy e-Nauczanie z rozwiązaniami firmy Librus

Zintegrowana technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)

Platforma e-Nauczanie została w pełni zintegrowana z rozwiązaniami firmy Librus takimi jak.: LIBRUS Synergia, e-Dziennik. Integracja ta dotyczy m.in. współdzielenia dostępu do treści edukacyjnych, mechanizmów wspólnej autoryzacji czy zapisu ocen z platformy bezpośrednio do dziennika. Mówiąc o integracji Librus nie ma już na myśli tylko importu/eksportu danych uczniowskich czy opisu organizacji placówki, ale również integrację w ramach procesu edukacyjnego (wychowania, opieki i dydaktyki).

8

Poznaj cennik aplikacji lub skontaktuj się z nami.

Cennik e-Nauczania znajduje się tutaj.

Chcesz poznać więcej szczegółów, masz pytania dotyczące aplikacji? Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza „Kontakt on-line” znajdującego się na dole strony.

⇑⇑

AIG

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

WDB

aSc

PayU

AXA

Interrisk

AIGAIG

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

WDBWDB

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk